vrh

Ciljevi i djelatnost

Globalna strategija udruge sastoji se od dvije glavne točke:

 • Razvijanje projektno organiziranog strateškog menadžmenta. želimo oformiti projektne timove po svim strukturalno - funkcionalnim dijelovima gospodarstva Općine da bismo kroz zadane ciljeve, djelatnosti i vizije značajno povećali učinkovitost i uspješnost svega planiranog. 
 • Utjecati na definiranje vlastite vizije budućnosti naše regije.

Ciljevi udruge

 • promicanje i unaprjeđivanje poduzetništva i poduzetničke kulture
 • zaštita i promicanje prava i interese svojih članova na području RH
 • promicanje ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde
 • promicanje i unaprjeđivanje informatizacije i informatičke kulture među poduzetnicima
 • promicanje i unapređivanje ekološke svijesti – održivi razvoj
 • poticanje i provođenje inicijativa koje pridonose gospodarskom i kulturnom razvitku na području Republike Hrvatske 

Djelatnost udruge

 • povezivanje i okupljanje poduzetnika zainteresiranih za zajednički rad na razvoju gospodarstva i realizaciji različitih projekata na području djelovanja udruge
 • organizacija savjetovanja, predavanja, seminara, prezentacija, okruglih stolova, tribina i drugih stručnih skupova o problemima i temama iz poduzetništva
 • udruga osigurava savjetodavnu i drugu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa
 • briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova te organiziranje edukacija i praktičkih radova za članove udruge
 • predlaganje projekata značajnih za područje na kojem djeluje, kao i šire
 • ostvarivanje suradnje s jedinicama lokalne uprave i područne samouprave, kao i s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • objavljivanje članaka i povremenih publikacija sukladno sa Zakonom
 • ostale aktivnosti koje bi mogle doprinijeti ostvarivanju cilja osnivanja udruge sukladno Zakonu